Pluk de konings - dag

Pluk de konings - dag.

15/11 

Naamfeest van Zijne Majesteit de Koning.

Feest van de Dynastie.

Koningsdag.